Timmerman Rotterdam
Huisschilder Rotterdam Schilder Rotterdam Stukadoor Rotterdam Timmerman Rotterdam Elektricien Rotterdam Metselaar Rotterdam Tegelzetter Rotterdam
De Timmerman
Een timmerman is een vakman die een opleiding houtbewerking heeft gevolgd. In de bouw verricht hij nieuwbouw en/of onderhoud aan houten vloeren, wanden, dakconstructies, kozijnen, deuren en ramen.
De NRC van 25 april 2008 meldde dat vakkundige timmerlieden zo schaars geworden zijn, dat een timmerman van 22 jaar heden ten dage per maand meer verdient dan een afgestudeerd beginnend academicus van die leeftijd (€ 2400 tegenover € 2350). Veel timmerlieden zijn ook 'ZZP-er' (zelfstandige zonder personeel), en verhuren zich aan bijvoorbeeld een aannemer of werken volledig voor zichzelf.
 

Timmerman Rotterdam

 

Iedere timmerman heeft een eigen gereedschap kist met eigen gereedschap. Je moet dit zelf onderhouden en schoon houden. De bouw moet aan vele veiligheidseisen voldoen. Dit is bij de wet vastgesteld. Als er iets gebeurt en je hebt b.v. geen helm op, dan ben je niet verzekerd en kun je een bekeuring krijgen. De meeste timmerlieden moeten hiervoor ook een cursus volgen. Deze heet de b.v.o en moet jaarlijks herhaald worden. Ook moet er op ieder bouwput een timmerman zijn met een e.h.b.o diploma.

Als aanduiding voor de vakman wordt zowel de benaming timmerman als schrijn(en)werker gebruikt. Schrijnwerker is meer verspreid in Belgisch Limburg.

Bent u op zoek naar een professionele vakman? Bepaal zelf welke timmerman uw klus vakkundig mag klaren.

Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen.
De ambachten kunnen worden onderverdeeld in:
Traditionele ambachten - Bijvoorbeeld: klompenmaker, touwslager, mandenvlechter, bezembinder of ganzenvanger. Sinds de industrialisatie zijn deze ambachten vrijwel uitgestorven. Vaak worden ze nog slechts beoefend als demonstratie voor een museumpubliek, bijvoorbeeld in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
Hedendaagse ambachten - Bijvoorbeeld: timmerman, metselaar, smid, bakker, slager.

Scheepstimmerman - Op een schip is niets recht waardoor elk stukje hout op maat gemaakt moet worden, hier is het nog een echt ambacht wat niet elke timmerman zomaar kan.

Van verdeling tot overtreding
In de Middeleeuwen was de positie van de timmerman allesoverheersend.
De meeste constructies – niet alleen woningen maar ook infrastructuur – werden immers in hout opgetrokken. Zo was de Gentse timmerman in de 15de eeuw bevoegd voor de volgende activiteiten: de constructie van houten gevels, het aanbrengen van zolderingen en dakgebinten, het vervaardigen van deuren en vensters, de aanleg van bruggen, sluizen en poorten, de opbouw van steigers en het plaatsen van de houten schoorconstructies of formelen waarop nadien bogen en gewelven werden gemetseld.
De timmerman was wel niet de enige ambachtsman die zich met hout bezighield. Daarnaast onderscheidde men:
❚ De houtbrekers die bomen velden, verwerkten en verhandelden;
❚ De vierkanters die de ronde boomstam vierkant kapten en gereed maakten voor de zagers;
❚ De houtzagers die het hout verwerkten tot balken, planken en latten;
❚ De schrijnwerkers die het exclusieve recht hadden diverse meubelsoorten te vervaardigen.
Met het woord schrijn werd tijdens de late Middeleeuwen het meubel
aangeduid dat nu kast of koffer wordt genoemd. Het werkterrein van de schrijnwerker was wel ruimer dan het vervaardigen van kasten
en koffers. Op de schrijnwerker werd tevens een beroep gedaan voor gesculpteerde deuren, lambrisering, kerkgestoelte en al het houtwerk dat deel uitmaakte van het rijkelijke interieur van patricierswoningen,
ambachtshuizen, openbare gebouwen en kerken.

Tot zover de inleiding om in Galilea aan te komen bij de dorpsgenoten van Jezus. Die was maar de zoon van de timmerman. Zo vermeldt het Matteüs. Volgens Marcus was Jezus zelf een timmerman. Lukas gaat helemaal niet in op het beroep van Jezus. De aanduiding van Marcus is de oudste versie en wellicht de meest juiste. Mettertijd verdween de verwijzing naar het beroep van Jezus.
 

 

010 Rotterdam - Rotterdamse wijken